Algemeen

Studio Kolk (KvK 57545308), verleent u hierbij toegang tot www.studiokolk.nl en publiceert hier teksten en afbeeldingen die door Studio Kolk en derden zijn aangeleverd. Studio Kolk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De op www.studiokolk.nl aangeboden diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Studio Kolk.

Alle prijzen op www.studiokolk.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Studio Kolk.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Studio Kolk. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio Kolk.